CÁCH XỬ LÝ RA HOA XOÀI

Trước khi xử lý ra hoa xoài, chúng ta nên tìm hiểu một chút  về các Yếu tố ảnh hưởng đến ra hoa của cây xoài.

Có 4 yếu tố chính:

1. Yếu tố khí hậu:

Yếu tố khí hậu là bao gồm nhiệt độ và quang kỳ. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ra hoa và đậu quả.

  • Về nhiệt độ: tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc rất lớn vào sự xuất hiện và sự kéo dài của yếu tố nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, yếu tố này thay đổi hàng năm nên sự ra hoa xoài trong tự nhiên thường không ổn định.
  • Về thời gian chiếu sáng: mầm hoa Xoài phân hóa trong điều kiện ngày ngắn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn thấy Xoài ra hoa tự nhiên vào tháng 6 Dương Lịch (ngày dài), nhưng số lượng hoa lưỡng tính ít và đậu quả thấp. Ngoài ra, tán lá bên phía Đông (mặt trời mọc) nhận số giờ chiếu sáng nhiều hơn phía Tây và ra hoa sớm hơn vài ngày, nhưng số hoa lưỡng tính thấp hơn.

2. Đặc tính của cây:

Các yếu tố giống, tuổi cây và tuổi cành ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây xoài.

Cây xoài tơ có tỷ lệ hoa lưỡng tính thấp hơn.

Lá có độ già 7 tháng tuổi trở lên ra hoa tốt hơn.

3. Yếu tố dinh dưỡng và tác động của tỉ lệ C/N lên sự ra hoa:

Khi Xoài ra hoa thì tỉ lệ C/N (tỉ lệ Carbohydrates/Đạm) ở chồi cao hơn so với các thời kỳ khác. Vì vậy để cho xoài ra hoa tốt thì cần phải tăng cường bón P, K, Ca, Mg vào thời kỳ cây bắt đầu phân hóa mầm hoa.

Lưu ý: Tuy nhiên cần chú ý vai trò của N trong thời kỳ này là rất quan trọng. Khi phân tích, chúng ta thấy rằng ở các chồi mang trái hàm lượng N, P, K, Ca và Mg cao hơn chồi không mang trái. Nghĩa là cây suy kiệt, thiếu dinh dưỡng hoặc hàm lượng dinh dưỡng không cân đối, thiếu hoặc thừa đều dẫn đến khó ra hoa, đậu trái. Vì vậy cần bón phân cân đối cho cây xoài.

4. Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng trong sự ra hoa của Xoài:

Hàm lượng và tỉ lệ các chất điều hòa sinh trưởng quyết định rất cao đến quá trình cây ra hoa hay ra lá.

Các chất Auxins, Cytokinin, Paclobutrazol, Ethylene…thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa. Ngược lại, Gibberellin (GA3) thúc đẩy quá trình tăng trưởng chồi, lá.

Xử lý ra hoa:

  1. Chăm sóc cây sau thu hoạch

Cắt tỉa cành, bón phân để phục hồi cây sau thu hoạch và kích cây ra nhiều chồi mới khỏe, ra đồng loạt.

  1. Ra lá non lần thứ I

Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại đọt non, đặc biệt là bệnh thán thư, rầy sâu ăn lá, rệp và bọ trĩ.

  1. Ra lá non lần thứ II

Sau khi ra lá non lần 2 khoảng 15 – 20 ngày, tưới Paclobutrazol.

Phun ngừa sâu bệnh hại lá.

  1. Xử lý Paclobutrazol : Liều lượng: 1-2g nguyên chất / 1mét đường kính tán xoài.

Pha lượng Paclo đã tính theo đường kính tán xoài với 5-10 lít sạch, tưới trực tiếp vào gốc cây có đào sẳn rãnh.

Tưới giữ ẩm cho cây 3 tuần lễ để cây dễ hấp thu thuốc.

  1. Kích thích ra mầm hoa sau khi tưới Paclobutrazol

20-30 ngày sau khi xử lý Paclobtrazol, phun phân bón lá MKP (0-52-34) nồng độ 0,5-1,0% (0,5-1kg/100lít nước) 2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày để kích thích tạo mầm hoa.

60-75 ngày Phun phân bón lá hàm lượng Kali và Đạm cao ở nồng độ 2%  để kích thích ra cựa gà (cần ngưng tưới nước 15 ngày trước khi phun.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TƯ VẤN ZALO
GỌI MUA HÀNG